Közvetett és közvetlen megvilágítás

Attól függően, hogy a világító test a helyiséget közvetlenül, vagy közvetetten világítja meg, beszélünk közvetlen (direkt) és közvetlen (indirekt) megvilágításról.